Torkkelin kukat torilta ja puutarhalta

Torkkelin Puutarha

Lempääntie 553
Forssa
30100
+358400 877806
info@torkkelinpuutarha.net

Ann-Sofie teki meistä jutun

24.02.2018 19:00

Meitä haastateltiin ja tehtiin juttu kirjoittajaopiskeluja varten.  Naapurimme Ann-Sofie Öist päätti haastatella ja kirjoittaa meistä ja ohessa on valmis juttu, joka kuvaa hyvin työtämme. Kiitokset Ann-Sofielle :).

 

Sommaren gror i våra växthus mitt i kallaste vintern

Yrkesodlarna som förser oss med vår-, sommar- och höstblommor har jobbat sedan årsskiftet med att förbereda den annalkande blomsterprakten. År 2016 hade vi i Finland 3631 trädgårdsyrkesodlare varav 488 företag var specialiserade på odling av prydnadsblommor. Jag har träffat Juha Torkkel och Anna Maija Turtiainen vid Torkkels trädgård i Forssa. De berättar om livet på blommornas villkor och jag bekantar mig med de första plantorna. Jag träffar också Lotta Torkkel, som grundade företaget med sin man Raimo 1971.

Den första frösådden och de första sticklingarna anländer samma dag som vi träffas för intervju (13.2.18), varför Anna Maija ber mig att komma kl. 8 på morgonen, efter att barnen 13 och 15 år åkt till skolan. Senare på eftermiddagen får också jag kultivera några små violplantor. Vilket innebär att jag plockar dem från de fingerstora hålen i transportplattor med 400 små plantor i varje och sätter var och en i egen kruka. Juha berättar:

-       Fram till vecka 15 kommer det sändningar varje vecka, parallellt med att vi börjar driva upp plantor inför sommaren. Allt enligt en noggrant planerad tidtabell upplagd efter varje plantas specifika behov. Ljus, fukt och värme avgör. Varje växt har sina egna specifika behov för att den skall komma igång och utvecklas. För sticklingarna är det t.ex. viktigt med luftfuktighet då de ännu inte har rötter att ta upp fukten med.

Bakgrund

Juha och Anna Maija är trädgårdsföretagare i andra led. För Juha, som sedan barnsben har fått följa med arbetet på gården och försäljning på olika torg, var det naturligt att fortsätta föräldrarnas arbete. Han har utbildat sig både till trädgårdsmästare och merkonom. Hans fru Anna Maija kommer från Savolax i Östra Finland. När de träffades var hon specialiserad sjukskötare i psykiatri och diakonissa. Senare har också Anna Maija utbildat sig till merkonom och som hobby läste hon grundstudier i vårdvetenskap och näringslära. 

-       Kanske det en dag finns tid för mig att läsa vidare till en examen. Jag har alltid haft mina egna projekt vid sidan om. Men de senaste 10 åren har det inte funnits tid för annat än jobbet med blommorna.

Juhas föräldrar Lotta och Raimo Torkkel grundade företaget 1971.Lotta kommer från grannbyn Koijärvi, medan Raimos familj kom till Forssa som flyktingar. Han var en av de 400.000 karelare, då ännu barn, som evakuerades från finska Karelen efter att området hade annekterats av Ryssland 1944. Familjen Torkkel fick bo i det hus som idag står ca en kilometer från växthusen och idag är en del av den gård som Juha och Anna Maija bor på.

Lotta berättar hur de i början livnärde sig på djurhushållning med svin och höns samt potatis- och kålodling.

-       Djurhushållningen blev allt mera olönsam i småskala, så vi avvecklade och började koncentrera oss på grönsaker och småningom på blommor.

Redan 1975 byggde vi det första växthuset i plast för sommarblommor, berättar hon och småler vid tanken. Växthusarealen har sedan dess vuxit i stadig takt och år 1998 stod tre växthus färdiga med sammanlagt 1660 m2. Efter år 2001 har familjen Torkkel enbart satsat på prydnadsblommor, vår, sommar och höst.  

Utveckling inom trädgårdsföretag under 40 år

Tidigare drev vi upp alla plantor själv genom frösådd och beskärning, berättar Anna Maija. Idag tar vi emot färdigt kultiverade fröplantor och sticklingar av de blommor som behöver gro redan i slutet av december. Men, därefter driver vi upp de flesta plantor från frön själv, ss.sammetsblomster silverek, flitiga lisa, petunia, sommarnejlika och prydnadskål.  Juha förklarar:

-       Värmekostnaderna i januari kan bli så betydande att vi beslöt att inleda uppvärmningen i februari

Fröplantorna beställer vi från inhemska företaget  Ansari. Men också från två gigantiska växthus i Nordeuropa, holländska multinationella Sygenta och det tyska Jonge Planten Grunewald. Juha som besökt båda växthusen berättar att de sänder miljontals och åter miljontals plantor ut till hela världen.  Däribland till Torkkels trädgård.

Vad har ändrats under åren undrar jag och Juha fortsätter:

-       Blomförsäljningen kommer igång allt tidigare. I dag avslutas försäljningen av violer och narcisser kring morsdag (andra söndagen i maj). På 90-talet tog försäljningen fart i början av maj för att avvecklas i början av juni.  Idag gör vi också betydligt flera blomarrangemang och ampelväxterna vinner i popularitet hela tiden.

Att leva året enligt blommornas rytm

Anna Maija låter mig studera ett cirkeldiagram som hon gjort. Från diagrammet får jag en bild av hur deras år ser ut. Efter att vårblommorna kultiverats och börjat växa beskärs de ännu två gånger för att ge riklig växt. Samtidigt inleds sådden, kultiveringen och småningom beskärning av sommarblommorna. När försäljningen kommer igång behöver företaget 2-3 säsongarbetare för att klara av att hålla ihop helheten. Under sommarmånaderna inleds arbetet med höstblommorna.

När blomförsäljningen går mot sitt slut i medlet av oktober inleds städning och ombesörjning av arbetsredskap. Beställning av frön, frösådd, mull, torv och krukor görs för det kommande året. Senast i december skall nästa års beställningar vara gjorda, berättar Anna Maija. I januari väntar deklaration.

Utmaningar och glädjeämnen

När jag frågar om vad som är tyngst svarar de med en mun:.

-       Att vi aldrig har semester och att vi aldrig får vara sjuka. Sjuk är du enbart om du inte hålls på fötter trots medicin.

Det är också hård konkurrens och försäljningen är väderberoende. En regnig sommar påverkar försäljningen klart negativt. För att klara oss satsar vi på hög kvalitet, rikt urval, synlighet och god betjäning, berättar Anna Maija och fortsätter:

-       Du kan inte ens ge bort en blomma som inte är prima. Kunden kommer inte ihåg att hon fick den utan enbart varifrån den kommit.

Av- och pålastandet av bilen för torgförsäljningen är också fysiskt krävande. Vi kan inte ta med enbart den mängd som vi tror att går åt. Kunderna vill välja från ett rikt urval.

När jag frågar vilken blomma som är deras favorit svarar Juha utan att tveka:

-       En såld blomma.

Anna Maija talar om hur välgörande det är att vistas i växthuset när blomningen kommit igång. Det är färgterapi! Hon inbjuder mig att komma då blomningen kommit igång och bara bada i färg i ljus.

Guldkant Finland 100 år

I fjol fyllde Finland 100 år och Torkkels trädgård blev utvald att delta i festligheterna. Under året arrangerades många olika evenemang för att lyfta fram och stöda det genuint finska. Ett av projekten var ”trädgårdarnas Finland” där man besökte 100 olika trädgårdsodlare. Med var företag både inom grönsaks- och blomsterbranschen. Man ville fokusera på vikten av närproducerade produkter. Ge synlighet år företagarna som i vardagen jobbar under hård press med tidtabeller, ekonomi och konkurrens.

Varje företagare som var med i projektet går nu att hitta på facebook sidan Puhtaasti kotimainen (Rent och inhemskt) eller Kauniisti kotimainen (Vackert och inhemskt).

 

Ann-Sofie Öist

13.2.2018